Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie P.H.U. "ROL-CHEM" MAGDALENA BARANOWSKA-POPEK 

Może się Pani/Pan z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: 52 318 39 18 lub mailowo na adres: sklep@rol-chem.com.pl

Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w następujących celach:

Przyjęcie i realizacja zamówień internetowych ze sklepu rol-chem.com.pl

Realizacji korespondencji dotyczącej reklamacji zakupionych towarów

Obsługi newslettera (po wyrażeniu chęci jego otrzymywania przez odbiorcę) 

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (m.in. Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.

Administrator w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.  

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Administratora  wniosek  dotyczący danych osobowych o:

sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);

ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Dane osobowe podane przez Panią/Pana są konieczne do załatwienia sprawy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.